Od volka do psa

Čeprav obstaja več teorij, se skoraj vsi strinjajo, da so vsi naši psi (Canis Lupus Familiaris) v vsej svoji raznolikosti, kot podvrsta, potomci volkov (Canis Lupus). Da pripadajo isti družini (Canis / Canidae) in so si kljub vsem zunanjim razlikam še vedno zelo blizu, izhaja iz dejstva, da je osnovno vedenje naših psov še vedno enako vedenju volkov.

Pred tisočimi leti je v toku zgodovine med človekom in volkom nastala simbioza (skupno življenje v obojestransko korist). Volkovi so oportunistični in so se naučili, da je zanje ugodno, če prebivajo v bližini potujočih ljudi (nomadov). Volkovi so v času pomanjkanja jedli ostanke hrane od ljudi, ljudje pa so se naučili, da je koristno posnemati lastnosti volkov, ko so bili npr. na lovu in opazovanju.

a king and his dog slaying a wolf

Volkovi so se tako razselili po celem svetu (z nekaterimi izjemami). Kar preseneča je, da so se med volkom in človekom neodvisno druga od druge po celem svetu vzpostavile partnerske povezave. Zelo počasi, skozi mnogo generacij, je začel človek “svojega volka” prilagajati svojim željam. Živalim z njemu in okolici najbolj ugodnimi lastnostmi je tako pustil, da se med seboj parijo ali z drugimi besedami povedano – začel je z vzrejo! Tako je nastal Canis Lupus Familiaris.

Ker pa se želene lastnosti od kontinenta do kontinenta in od regije do regije močno razlikujejo, so nastale različne smeri glede uporabljenih lastnosti. S tem je bila postavljena osnova za različne skupine pasem.

S stalno selekcijo tistih “psov”, ki so bili najprimernejši za želen namen, in dopustitev, da so se ti med seboj parili, je postopoma nastala vrsta psa, kakršno si je človek želel. Z nenehnim parjenjem največjih z največjimi, najmanjših z najmanjšimi, tistih z najkrajšimi tacami z drugimi z najkrajšimi tacami, tistih z najbolj ploskimi smrčki z drugimi z najbolj ploskimi smrčki itn. so s časom nastale različne pasme.

Pri tem se je pomembno zavedati, da je vrsta (Canis) nastala z naravno evolucijo ter da so različne pasme psov nastale izključno in samo s selekcijo želenih lastnosti. To pomeni, da so naši psi v vsej svoji raznolikosti, kar zadeva evolucijo, še vedno na enaki ravni s svojimi predniki − volkovi (Canis Lupus).

To dejstvo gre vsekakor upoštevati, ne samo z vidika osnovnega vedenja naših psov, temveč toliko bolj z vidika njihove presnove in s tem njihove vsakodnevne prehrane. Šele ko spoštujemo osnovne potrebe naših psov z vsemi njihovimi posebnostmi, lahko pričakujemo tudi optimalno zdravje.