Prehranska tabela HE Hrana za pse

 

Zgoraj navedene količine temeljijo na povprečnih prehranskih potrebah psov v primerjavi s praktično izmerjenimi prehranskimi vrednostmi podjetja Farm Food HE. Primeri izračunov:

Teža psa: Mladiči do delno odrasli
(do 7−8 mesecev)
Delno odrasli do odrasli
(do 16 mesecev)
Odrasel pes Breje in doječe psice
ter delovni psi
Kilogramov: količino pri odraščanju od mladičev do delno odraslih mesečno zmanjšujte količino pri odraščanju od delno odraslih do odraslih
mesečno zmanjšujte
1 → 5 42 → 31 gramov
na kg telesne teže
31 → 20 gramov
na kg telesne teže
20 gramov
na kg telesne teže
Glede na potrebe psa:
2−4-krat dnevno
5 → 10 32 → 23 gramov
na kg telesne teže
23 → 15 gramov
na kg telesne teže
15 gramov
na kg telesne teže
10 → 20 26 → 19 gramov
na kg telesne teže
19 → 12 gramov
na kg telesne teže
12 gramov
na kg telesne teže
20 → 30 23 → 17 gramov
na kg telesne teže
17 → 11 gramov
na kg telesne teže
11 gramov
na kg telesne teže
30 → 40 22 → 16 gramov
na kg telesne teže
16 → 10 gramov
na kg telesne teže
10 gramov
na kg telesne teže
40 → 50 15 → 9 gramov
na kg telesne teže
9 gramov
na kg telesne teže
50 → 90 8 gramov
na kg telesne teže
Skupno število gramov, razdeljeno
na štiri obroke dnevno.
Skupno število gramov, razdeljeno
na tri obroke dnevno.
Skupno število gramov, razdeljeno
na dva obroka dnevno.

Majhne pasme: mladič, star 5 mesecev in težak 4 kilograme

V naši prehranski tabeli izdelkov Farm Food HE (drugi stolpec) najdete 42−31 g na kg telesne teže. Mladič, ki spada v masni razred od 1 do 5 kg, začne pri starosti 6 tednov z 42 grami na kilogram telesne teže in se mu v obdobju 7 mesecev počasi zmanjšuje količino do 31 gramov na kilogram telesne teže. Kakšna so torej priporočila za tega mladiča glede prehrane: 42−31 = 11 gramov, ki jih v obdobju 7 mesecev počasi zmanjšujemo. Če 11 gramov delite s 7 = 1,6 grama. Vsak mesec od 42 gramov odštejete 1,6 grama. Za starost 5 mesecev velja: 42 gramov – 8 gramov (1,6 gramov x 5 mesecev) = 34 gramov x 4 kilogrami telesne teže = 136 gramov Farm Food HE na dan, razdeljeno na 4 obroke. Dajete torej 34 gramov hrane Farm Food HE na obrok.

Velike pasme: mladič, star 5 mesecev in težak 15 kilogramov

V naši prehranski tabeli izdelkov Farm Food HE (drugi stolpec) najdete 26−19 g na kg telesne teže. Mladič, ki spada v masni razred od 10 do 20 kg, začne pri starosti 6 tednov z 26 grami na kilogram telesne teže in se mu v obdobju 8 mesecev počasi zmanjšuje količino do 19 gramov na kilogram telesne teže. Razlog za zmanjšanje količine v roku 8 mesecev gre pripisati dejstvu, da veliki psi rabijo relativno dalj časa, da dosežejo stopnjo delne odraslosti. Kakšna so torej priporočila za tega mladiča glede prehrane: 26-19 = 7 gramov, ki jih v obdobju 8 mesecev počasi zmanjšujemo. Če 7 gramov delite z 8 = 0,9 grama. Vsak mesec od 26 gramov odštejete 0,9 grama. Za starost 5 mesecev velja: 26 gramov – 4,5 gramov (0,9 gramov x 5 mesecev) = 21,5 gramov x 15 kilogramov telesne teže = 323 gramov Farm Food HE na dan, razdeljeno na 4 obroke. Dajete torej 81 gramov hrane Farm Food HE na obrok.

Delno odrasel pes, star 12 mesecev in težak 22 kilogramov

V naši prehranski tabeli izdelkov Farm Food HE (tretji stolpec) najdete 17−11 g na kg telesne teže. Delno odrasel pes, ki spada v masni razred od 20 do 30 kg, začne s 17 grami na kilogram telesne teže in se mu do starosti 16 mesecev zmanjšuje količino do 11 gramov na kilogram telesne teže. Kakšna so torej priporočila za tega delno odraslega psa glede prehrane: 17−11 = 6 gramov, ki jih v obdobju 8 mesecev počasi zmanjšujemo. Če 6 gramov delite z 8 = 0,75 gramov. Vsak mesec od 17 gramov odštejete 0,75 grama. Za starost 12 mesecev velja: 17 gramov – 3 grami (0,75 gramov x 4 mesece) = 14 gramov x 22 kilogramov telesne teže = 308 gramov Farm Food HE na dan, razdeljeno na 3 obroke. Dajete torej 103 grame hrane Farm Food HE na obrok.

Odrasel pes, težak 25 kilogramov

V naši prehranski tabeli izdelkov Farm Food HE (četrti stolpec) najdete 11 g na kg telesne teže. Odrasel pes v masnem razredu od 20 do 30 kg dobi 11 gramov na kilogram telesne teže. Kakšna so torej priporočila za tega odraslega psa glede prehrane: Dajete 11 gramov x 25 kilogramov = 275 gramov Farm Food HE na dan, razdeljeno na dva obroka. Dajete torej 137,5 gramov hrane Farm Food HE na obrok.

Priporočena dnevna količina

Spodaj si lahko ogledate količino hrane, ki jo priporočamo glede na starost in težo vašega psa na podlagi štirih hranjenj. Hrano odmerjajte po občutku. Od teh količin ne odstopajte za več kot 25 %.

gramov
gramov